גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
מס. מחבר הערות הורדה
1. קישר .. משרד החינוך קישור ל:
תוכנית הלימודים החדשה לתלמידים המתחילים את לימודיהם מכיתה י

24576 Bytes
2. משרד החינוך תוכנית לימודים חדשה עוברים ליישום
1182509 Bytes
3. משרד החינוך תוכנית לימודים חדשה במערכת החינוך
852727 Bytes

المنهاج الحديث كما اقرته وزارة المعارف 2014