גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

معطيات عامه נתונים

נתונים
רקע כללי

נתונים

   בעלות

עמותת ג'ורג'יוס הקדוש האורתודוקסית ברמלה

 

יו"ר ועדת החינוך בביה"ס ומזכיר העמותה

מיכאל קשיר

 

מנהלת:

אלהאם מחול

 

סגנית מנהלת:

רוולית פזע

 

צוות ניהול – מונה 8 מורים

מס' תלמידים : 390

מס' כיתות : 13

שכבות גיל : א' – ו'

מס' מורים : 25

 

תיאור כללי

בי"ס פרטי, מוכר שאינו רשמי

 

רקע כללי


בי"ס יסודי - רקע כללי

ביה"ס החל באחד בספטמבר 2001 כשבין כתליו 179 תלמידים ותלמידות (מכתה א' ועד ה' ושתי כיתות מקדמות) וברבות הימים גדל לכדי 390 תלמידים ותלמידות דה יום.

בבית הספר קיימות 13 כיתות (2 כיתות בכל שכבה ) בנוסף לכיתה מקדמת אחת.

 

ביה"ס דאג מהיום הראשון לאפשר לנתח לא מבוטל של תלמידים מאזורים נחלשים ובעייתיים להשתלב בלימודים ולעשות חיל תוך מעקב מתמיד אחר כל תלמיד ותלמיד, ומתן עידוד והדרכה לכל אורך הדרך.

ביה"ס חרט על דגלו להכין תלמידים בעל אוריינטציה ברורה, אישיות מגובשת, ורצון להתפתח ולעזור לאחרים, הערכים הם דבר חשוב מאוד שיישא כל אחד מתלמידינו לעבר עתיד זוהר .

בביה"ס מלמדים כ-25 מורים (מורים, לבורנטית, יועצת, פסיכולוג). כמו כן קיים צוות ניהול המורכב ממנהלת ביה"ס, סגנית, יועצת  ורכזי המקצועות ומורים. כל אחד מטפל בהיבט מוגדר של העשייה החינוכית והמנהלית. המנהלת מקיימת ישיבות מועצה פדגוגית פעמיים בחודש. מורי ביה"ס משתלבים בהשתלמויות שונות ומגוונות המתקיימות בביה"ס ומחוצה לו.

 

معطيات عامه נתונים